Το κόστος για καταχώρηση της επιχείρησής σας στο Google Street View ανέρχεται στα 125€ και περιλαμβάνει το ελάχιστο 2 λήψεις. Μία από το δρόμο που έχει περάσει και το όχημα της Google η οποία είναι υποχρεωτική για να γίνει η διασύνδεση και μία ή δύο του εσωτερικού σας χώρου.

2017-10-12T15:23:36+03:00