Όχι, δεν είναι απαραίτητο.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι βασικά ένα τρίποδο και μια φωτογραφική μηχανή, ως εκ τούτου, η φωτογράφηση γίνεται διακριτικά και εξασφαλίζεται έτσι την συνεχή λειτουργία της επιχείρησης σας με λίγη (σε πάρα πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις) ή συνήθως καθόλου διακοπή λειτουργίας της. Για προστασία των προσωπικών δεδομένων το λογισμικό της Google θολώνει τα πρόσωπα που μπορεί να εμφανίζονται σε φωτογραφίες, έτσι τελικό αποτέλεσμα είναι εγγυημένο.

2017-09-26T21:47:01+03:00