Η GOOGLE Είναι η Νο1 μηχανή αναζήτησης στο Ελληνικό και το παγκόσμιο Internet

90%

Tο 90% χρησιμοποιεί για τις αναζητήσεις τους την Google

62%

Tο 62% χρησιμοποιεί την Google για την αναζήτηση επιχειρήσεων

50%

Όσοι προβάλλουν μια καταχώριση επιχείρησης με εικονική περιήγηση έχουν διπλάσιες πιθανότητες να ενδιαφερθούν να κάνουν κάποια αγορά σε αυτή. Επιπλέον, ιδιαιτέρως ανάμεσα στους χρήστες ηλικίας 18-34 ετών, υπάρχουν 130% περισσότερες πιθανότητες να κάνουν κάποια αγορά βάσει μιας περιήγησης.

67%
26%
7%

Μεταξύ των ερωτηθέντων, 67% θέλουν περισσότερες εικονικές περιηγήσεις σε καταχωρίσεις επιχειρήσεων. Από τους υπόλοιπους, το 26% ήταν αδιάφοροι και το 7% δήλωσαν ότι δεν ήταν απαραίτητες περισσότερες εικονικές περιηγήσεις.

Αναζήτηση για εστιατόρια και ξενοδοχεία

62%

Κατά την αναζήτηση για εστιατόρια και ξενοδοχεία στο διαδίκτυο, 62% των ερωτηθέντων χρησιμοποιούν το Google.

Λεπτομέρειες έρευνας
Η ποσοτική έρευνα αγοράς διεξήχθη τον Ιούλιο του 2015 από μια ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών αγοράς με στόχο να κατανοηθεί η επίδραση των εικονικών περιηγήσεων στην αύξηση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών για τοπικές επιχειρήσεις (συγκεκριμένα όσον αφορά την πραγματοποίηση κρατήσεων σε ξενοδοχεία ή εστιατόρια).
Διεξήχθη μια διαδικτυακή έρευνα με καταναλωτές που είχαν κάνει αναζήτηση στο διαδίκτυο για εστιατόρια ή ξενοδοχεία κατά τις προηγούμενες 30 ημέρες (χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συσκευή).
Συγκεντρώθηκε συνολικό δείγμα 1201 ερωτηθέντων από τις 21 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου 2015.
Δημιουργήθηκαν διαφορετικές εκδοχές μιας καταχώρισης τοπικής επιχείρησης (η μία για ένα ξενοδοχείο και η άλλη για ένα εστιατόριο), οι οποίες περιλάμβαναν βασικές πληροφορίες, φωτογραφίες ή/και εικονική περιήγηση (για τη δημιουργία κάθε έκδοσης χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια πολυμέσα).
Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να δουν μία από τις διαφορετικές εκδοχές για κάθε επιχείρηση (με τυχαία σειρά).

Κάθε ερωτώμενος είδε:
1 καταχώριση ξενοδοχείου + 1 καταχώριση εστιατορίου, καθώς και
1 καταχώριση με εικονική περιήγηση + 1 καταχώριση χωρίς εικονική περιήγηση.

Σημείωση: Η παρουσίαση των εναλλακτικών καταχωρίσεων τυχαιοποιήθηκε ομοιόμορφα και με συνέπεια σε όλο το πεδίο έρευνας.
Μετά την προβολή κάθε καταχώρισης, ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να κάνουν μια κράτηση.
Οι αξιολογήσεις για τις εναλλακτικές καταχωρίσεις (με ή χωρίς περιήγηση) συγκεντρώθηκαν με στόχο να κατανοηθεί η επίδραση των εικονικών περιηγήσεων στο ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις που παρουσιάστηκαν.

2017-09-26T21:47:15+03:00