Σεπτέμβριος 2017

Τι είναι η πιστοποίηση από τη Google;

2017-10-05T13:58:26+03:00

Ως πιστοποιημένος συνεργάτης και “αξιόπιστος επαγγελματίας”, η Tw360.gr έχει την άδεια από την Google να ενσωματώνει εικονικές περιηγήσεις από ιδιωτικές επιχειρήσεις στις υπηρεσίες της όπως το Google Maps, Google Street View, κλπ.   [...]

Τι είναι η πιστοποίηση από τη Google;2017-10-05T13:58:26+03:00